دو خانه، دو حیاط

1400 . هنده گران، تالش

در منطقه گيلان، از سويي محاصره جريان هواي مرطوب مديترانه بواسطه کوه هاي البرز و ممانعت از حرکت آن به سمت مناطق مرکزي و در سويي ديگر رطوبت ناشي از تبخير درياي کاسپين، توده عظيمي از رطوبت را بر پيکره جلگه هايي سرسبز فرودآورده که اساسي ترين چالش ساخت و آبادي، ستيز معماري با آب يا به زباني رطوبت هست.

Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt

در نتيجه پاسخ انسان بومي به اين اکوسيستم طبيعي، عناصر معماري به ترتيب: سقف شيبدار، سکو و ايوان، شالوده کلان و انتزاع کلي يک خانه شمالي را رقم مي زند.

سقف شيبدار، سکو و ايوان، شالوده کلان و انتزاع کلي يک خانه شمالي را رقم مي زند. در بين اين عناصر، سقف شيبدار؛ راوي صريح جغرافياي پروژه و شماي نشانه وار بناست که بطور يک اصل ريخت شناختي پيش فرض شروع طراحي اين پروژه بوده است.

Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt

روند شکل گيري بنا وابسته به برنامه فيزيکي درخواستي از سوي کارفرما است بطوري که با تدقيق آن، مبني بر دو طبقه بودن و در سويي ديگر بخاطر هندسه باريک زمين جانمايي بنا در وسط زمينه فرض شده که نتيجتا با تشکيل دو حياط در طرفين، ايده کلي پروژه کشف شد.

وجود دو حياط و همچنين دو اشکوب بودن بنا، ذهن مخاطب را به يک ثنويتي سوق مي دهد که خود همسو ست بر تمثيلي از نيرو هاي دوگانه اي که همواره در هستي، کل واحد را مجسم مي کنند.

Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt

با اين پيش فرض، اين برداشت شاعرانه که -بتوان هر اشکوب را خانه اي فرض کرد- تصوير اوليه و تاريک ايده را در صور خيال مجسم مي کند، بنابراين خيال مي کنيم که هر خانه يک حياط را تصاحب مي کند.

پس در تعريف سيستم فضايي بنا، وحدت کلي بين برنامه اي همگن با پيکره بنا حاصل مي شود :
دو خانه ، دو حياط

بگونه اي که:
خانه پايين، حياط غربي را تصاحب مي کند خانه بالا، از بلندي بر زمين مي لغزد و کرنش کنان، حياط شرقي را در آغوش مي کشد.

Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt

مي توان در نظر داشت که با توجه به اتصال حياط غربي به معبر، ديوار بلندي آن را محصور کرده که بخاطر ارتباط بي واسطه با آشپزخانه ،جکوزي در محوطه و گاراژ ماهيتي اندروني دارد و حياط شرقي بنا به اتصالش با درون محوطه شهرک و با حصاري کوتاه ماهيتي بيروني پيدا مي کند.

اين دوگانه همنشيني دو حياط با دو کيفيت بسته(محرمانه) و باز(جمعي) از حساسيت هاي فرهنگي فلات ايران سرچشمه مي گيرد که همواره در سرزمين ذهني/ تاريخي کارفرماي ايراني، مقدس و ويژه محسوب مي شود.

Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt
Babak Abdolghafari Atelier – Do Xāné, Do Hayāt

متراژ بنا:
متراژ زمین:
کارفرما:
تیم طراحی:

طراح داخلی:
رندرینگ/داخلی:
رندرینگ/خارجی:
همیار تصویرسازی:
سازه:
مکانیکال/الکتریکال:
وضعیت:

500 متر مربع
700 متر مربع
آقای هادی شبرنگ
نگین موسوی
فائزه کلهر
مونا افرازی
فروغ سیدی
محسن حمزه لوئی
عبدالله قوی‌پنجه
پیمان یداللهی
ایرج لطیفی
خاکبرداری