رویداد "SUN 03"

مشهد، ایران

نگاهی متفاوت به آثار 10 معمار منتخب
برگزار کننده: نشریه هنری SUN
مکان: هتل بزرگ میثاق ملل، مشهد
تاریخ: 2 شهریور 1402

Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 03
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 03
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 03
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 03
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 03
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 03
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 03
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 03
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 03